Đầu ren
slide2
slide3

Welcome to Công ty TNHH một thành viên Trung Sinh

Kinh doanh 01

Ym:

Phone: 04.667.45939

Emai: congtytrungsinh@gmail.com

Kinh doanh 02

Ym:

Phone: 0913 362 554

Emai: trungsinh07@gmail.com

Quỹ Bảo trì đường bộ: Thu hơn 8.000 tỷ đồng nhưng "quên" ... chi bảo trì

" Theo Dân trí". Quỹ Bảo trì đường bộ: Thu hơn 8.000 tỷ đồng nhưng "quên" ... chi bảo trì  

Trong đó, thu phí xe mô tô năm 2014 tại 8 Quỹ địa phương được thanh tra (không kể Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM) là hơn 99,7 tỷ đồng, đạt 22,2% so kế hoạch phê duyệt.

Bộ Tài chính vừa công về về kết quả thanh công tác quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra tạiVăn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 9 Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, gồm: TPHCM, Hà Nội, Bình Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản, Quỹ bảo trì đường bộ đã thực hiện việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ theo quy định. Tuy nhiên, thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại.

Về nguồn kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương năm 2014 thu được là hơn 8.045 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, trong đó thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô là gần 5.000 tỷ đồng.

Thu phí xe mô tô năm 2014 tại 8 Quỹ địa phương được thanh tra (không kể  Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM) là hơn 99,7 tỷ đồng, đạt 22,2% so kế hoạch phê duyệt.

 

Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, công tác lập và giao kế hoạch chi Quỹ chưa thực hiện kịp thời.
Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, công tác lập và giao kế hoạch chi Quỹ chưa thực hiện kịp thời.

 

Đặc biệt, theo Thanh tra Bộ Tài chính, công tác lập và giao kế hoạch chi chưa thực hiện kịp thời, cụ thể: Chưa thực hiện giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ quý I năm 2014 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện (tạm giao cuối tháng 4/2014 và giao chính thức cuối tháng 5/2014) do công tác bảo trì đường bộ, nhất là đối với khu vực phía nam những tháng đầu năm là mùa khô thuận lợi thì không được giao kế hoạch, chủ yếu tập trung vào mùa mưa, tổ chức triển khai bảo trì đường bộ rất khó khăn, không kịp thời,  kém hiệu quả. Điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2014 chưa thực hiện đúng thời hạn về điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ.

Về công tác thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ các Cục quản lý đường bộ; Sở Giao thông vận tải (đối với quốc lộ được ủy quyền quản lý) được thanh tra đã lập dự toán và thanh quyết toán công trình bảo trì đường bộ không đúng (về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu... ) dẫn đến thanh quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ chưa đúng quy định.

Qua công tác thanh tra, thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ trung ương; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan kiến nghị xử lý tài chính số tiền hơn 2 tỷ đồng (do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ tăng không đúng về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu...), trong đó: Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 1.000 tỷ đồng và giảm quyết toán số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khai thác hệ thống đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, hiệu quả trên các tuyến đường bộ; Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương ủy quyền cho các Sở Giao thông vận tải thực hiện (đối với quốc lộ được ủy quyền quản lý) để xác định rõ trách nhiệm từ khâu lập, giao kế hoạch chi, tổ chức triển khai thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo trì đường bộ đạt hiệu quả;

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các đơn vị cần xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ theo thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ, trong đó xem xét bảo trì mang tính đồng bộ theo từng tuyến đường, đảm bảo hiệu quả khi sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ;

Nghiên cứu, đề xuất Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung Quyết định số 2988/QĐ-BGTVT ngày 06/08/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ để phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương để thực hiện việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì được phù hợp, đồng bộ đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý.

Cùng với đó là nghiên cứu sửa đổi bổ sung các Thông tư, văn bản hướng dẫntheo hướng việc phân chia kinh phí bảo trì đường bộ cho các Quỹ địa phương; Nghiên cứu bổ sung, hướng dẫn cụ thể cho Quỹ bảo trì đường bộ tại địa phương về trình tự thực hiện việc lập và giao kế hoạch sử dụng, phân bổ, quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ; công tác giám sát thực hiện,... để đảm bảo tính thống nhất giữa các quỹ địa phương cho cùng một nguồn kinh phí.

An Hạ

Tin cùng loại


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn